Vrijheid!

Het nieuwe schilderij dat ik geschilderd heb is ontstaan tijdens een preek die ik hoorde. De dominee schetste een beeld van de zonde die klein begint als een draadje van een web. Satan spint er een stevig touw van en een mens zit vast. Zonder tussenkomst van Jezus, die voor onze zonde gestorven in aan het kruis, is er geen bevrijding mogelijk. Dankzij Hem is er vergeving van zonde, genade en eeuwig leven!